شناسه خبر : 13729

به گزارش چابک آنلاین، علی تبریزی، مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه سال زراعی گذشته ۸۷ هزار و ۸۳۵ هکتار از مزارع آذربایجان شرقی در قالب ۱۰ هزار و ۸۹۱ بیمه نامه، زیر پوشش بیمه قرار گرفته، افزود: از ابتدای سال زراعی جاری نیز تاکنون ۱۵ هزار و ۴۳۰ هکتار از مزارع آذربایجان شرقی در قالب یکهزار و ۸۹۱ بیمه نامه زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای