شناسه خبر : 13728

به گزارش چابک آنلاین، جهانپور معماریان، مدیر امور شعب بانک کشاورزی خوزستان گفت:۴۵۶هزار و ۴۵۷ هکتار از محصولات زراعی پاییزی و باغی استان امسال زیرتحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای