شناسه خبر : 13256

به گزارش چابک آنلاین، گزارش ها حاکی از آن است که زیان خالص هر سهم شرکت بیمه میهن در سال مالی منتهی به اسفند 98 به رقم ۱۶۶ ریال رسید.

زیان خالص هر سهم این شرکت بیمه ای  در سال ما قبل از این تنها  24 ریال بوده است.

 زیان انباشته شرکت بیمه میهن  هم در سال مالی منتهی به اسفند 98 با رسیدن به رقم ۱,۰۰۰,۳۷۷ میلیون ریال، 33 درصد افزایش یافت.

زیان انباشته شرکت بیمه میهن در مدت مشابه سال قبل  750631 میلیون ریال بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای