شناسه خبر : 13118

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه حافظ در سال مالی منتهی به اسفند 98 به سهامداران خود سود نقدی نداد.

براساس این گزارش ،زیان انباشته شرکت بیمه حافظ در سال مالی منتهی به اسفند 98 به رقم 155.321 میلیون ریال رسید و سود خالص این شرکت بیمه ای هم به رقم ۳۳,۰۰۷ میلیون ریال رسیده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای