شناسه خبر : 13024

به گزارش چابک آنلاین، رضا مصطفوی، مدیرعامل شرکت بیمه میهن با صدور احکامی مشاور عالی مدیرعامل و مدیران واحد مدیریت ریسک و شعب مشهد، بجنورد و قزوین را منصوب کرد.

 مدیرعامل بیمه میهن، علی صادقخانی، سیدمجتبی کریمی، عباسعلی تقی پور، سیدصادق طباطبایی شهرآباد و احد چگینی را به ترتیب به عنوان سرپرست واحد مدیریت ریسک و تطبیق مقررات، مشاور عالی مدیرعامل، سرپرست شعبه مشهد، بجنورد و قزوین منصوب کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای