شناسه خبر : 13017

به گزارش چابک آنلاین، رئیس اتحادیه صنایع دستی خراسان شمالی گفت: بیمه ۱۰۰۰ نفر از فعالان صنایع دستی در این استان قطع شده است.

حسین ایزانلو، در ارتباط با قطع شدن بیمه این افراد اظهارکرد: عدم پرداخت وجه بیمه طی یک مرتبه موجب شده تا ارتباط این افراد با بیمه قطع شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای