شناسه خبر : 12916

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص شرکت بیمه البرز در پایان سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ به رقم ۱.۰۲۲.۹۹۳ میلیون ریال رسید.

همچنین سود انباشته شرکت بیمه البرز در پایان سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ به رقم ۴۰۱.۴۰۱ میلیون ریال و سود نقدی بابت هر سهم هم به رقم ۲۰۰ ریال رسید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای