شناسه خبر : 12914

به گزارش چابک آنلاین، سید محمد آسوده، دکتر محمد رضایی و دکتر علی جباری  با رای اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بعنوان اعضای کمیته انضباطی سندیکا انتخاب شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای