شناسه خبر : 12765

به گزارش چابک آنلاین، شرکت سهامی بیمه ایران به‌منظور برقراری اصل شایسته سالاری در انتصابات مدیران پایه و مدیران میانی خود و همچنین ارزیابی لازم در جابجایی ها و ارتقای کارکنان شایسته، آزمون ارزیابی شایستگی بصورت سراسری با همکاری مرکز آموزش جهاد دانشگاهی برگزار کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای