شناسه خبر : 12703

به گزارش چابک آنلاین، غلام اکبری مدیر شعبه بیمه معلم در انتخابات ریاست شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان خراسان جنوبی با کسب اکثریت آرا برای دو سال دیگر به عنوان رییس باقی ماند.

همچنین،مجید میرزایی مدیر شعبه بیمه البرز  به عنوان نایب رییس و مرتضی حسنی مدیر شعبه بیمه دی به عنوان دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان خراسان جنوبی انتخاب شد. 

همچنین روز سه شنبه انتخابات استان گلستان برای سمت نایب رییس و دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه این استان نیز برگزار شد.

در این انتخابات محمد تقی یحیائی مدیر شعبه بیمه معلم و محمد کاملی مدیر شعبه بیمه دی به عنوان نایب رییس و دبیر با رای اکثریت اعضا انتخاب شدند.

پیش از این آقایان حیدرنژاد و نبی زاده عنوان نایب رییس و دبیری شورای هماهنگی استان گلستان را برعهده داشتند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای