شناسه خبر : 12693

به گزارش چابک آنلاین، رییس سازمان شیلات ایران ادامه داد: بیمه یکی از نیازمندی های اساسی تولید پایدار است که هم باعث اطمینان خاطر تولیدکنندگان شده و هم باعث ارتقای سطح بهداشتی کار است.

نبی الله خون میرزایی ادامه داد: ما حلقه بیمه را به تناسب برنامه ریزی در کار به خوبی محکم نکرده بودیم، بنابراین در سال‌های گذشته از این بعد، آسیب جدی دیدیم.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای