شناسه خبر : 12387

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سال مالی منتهی به اسفند 98 به رقم ۲۶۰,۹۵۲ میلیون ریال رسید و سود انباشته این شرکت بیمه ای هم به رقم ۲۳۰,۱۳۹ میلیون ریال رسید.

سود نقدی بابت هر سهم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سال مالی منتهی به اسفند 98 معادل ۱۱۰ ریال اعلام شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای