شناسه خبر : 12252

به گزارش چابک آنلاین، درمجمع عمومی عادی شرکت بیمه تعاون که در آخرین روز تیرماه سالجاری برگزار شد سیدمحمدرضا رسولی، محمدصالح چیتگران و محسن شریفیان موحد به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت بیمه تعاون انتخاب شدند.

جواد سهامیان مقدم و سید امین جوادی در هیات مدیره شرکت بیمه تعاون ماندگار شدند.

مدیریت عاملی شرکت بیمه تعاون را یونس مظلومی بر عهده دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای