شناسه خبر : 12207

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص شرکت بیمه رازی در سال مالی منتهی به اسفند 98 معادل 336.346 میلیون ریال رسید و زیان انباشته هم به رقم 970.132 میلیون ریال رسید.

سودنقدی بابت هر سهم شرکت بیمه رازی صفر ریال اعلام شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای