شناسه خبر : 12202

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص شرکت بیمه کوثر در سال مالی منتهی به اسفند 98 به رقم 2.453.788 میلیون ریال و سود انباشته هم به رقم 2.379.493 میلیون ریال رسید.

سودنقدی بابت هر سهم شرکت بیمه کوثر در سال مالی منتهی به اسفند 98 معادل 450 ریال اعلام شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای