شناسه خبر : 12074

به گزارش چابک آنلاین، افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از مبلغ 750.000 میلیون ریال به مبلغ 2.000.000 میلیون ریال در به ثبت رسید.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته است.

در حال حاضر 19.95 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در اختیار صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی، 18.16 درصد در اختیار بیمه مرکزی و 12.60 درصد نیز در اختیار صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبانیک است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای