شناسه خبر : 11938

به گزارش چابک آنلاین، مدیرکل بیمه سلامت گلستان گفت: مطالبات سال ۹۹ بیمارستان های دولتی دانشگاهی گلستان تا اردیبهشت ماه که بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان بود، پرداخت شده است.

مهرداد کمانگری در خصوص آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قردارد این سازمان، اظهارکرد: ۷۰ درصد مطالبات دی ماه سال ۹۸ بیمارستان های دولتی دانشگاهی گلستان به صورت علی الحساب پرداخت شده و بهمن و اسفندماه آن باقی مانده است.

وی افزود: مطالبات پاراکلینیک ها تا آبان ماه، پزشکان تا آذرماه، مطالبات داروخانه ها، بیمارستان های خصوصی، درمانگاه ها و بیمارستان های دولتی غیردانشگاهی تا دی ماه و مطالبات مراکز بهداشت تا آذرماه به صورت قطعی پرداخت شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای