شناسه خبر : 11854

به گزارش چابک آنلاین، مدیرکل بیمه سلامت گلستان گفت: طرح مشوق های بیمه‌ای به صورت پایلوت در گلستان اجرا می شود. گزارش  مهرداد کمانگری اظهارکرد: از هفته آینده طرح های مشوق های بیمه‌ای در خدمات پیشگیرانه و مراقبت از سلامت در استان گلستان به صورت پایلوت در کشور اجرا می شود.

وی افزود: این طرح با کمک دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی در سطح استان اجرا شده و مراقبت هایی در چهار بیماری که بیشترین عامل مرگ و میر در دنیا و کشور هستند، انجام خواهد شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای