شناسه خبر : 11754

به گزارش چابک آنلاین، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان خراسان رضوی گفت: ۱۷۶ هزار خانوار ساکن روستاها و نیز جمعیت عشایری این استان زیر پوشش خدمات هیچیک از شرکتها و سازمانهای بیمه‌گر نیستند. محمود کاظمیاجرای "قانون حمایت از خانواده" بعد از فوت سرپرست خانوار را موجب بار مالی زیاد بر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان ذکر و بیان کرد: با این وجود اجرای قانون مورد اشاره بخاطر تاثیری که در بهبود وضعیت مالی خانوارها داشت بطور کامل انجام شد تا این خانواده ها از دریافت مستمری برخوردار شوند. 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای