شناسه خبر : 11197

به گزارش چابک آنلاین، محسن سمیع زاده، مدیر فنی تیم ملی گفت: باید بپذیریم که قشر عظیمی از مربیان و ناجیان سه ماهی است بی کار هستند. آنها مشکل اقتصادی دارند و بیمه نیستند. مدام با این پرسش که استخرها کی باز می‌شود با من در ارتباط هستند. از وزارت ورزش و ستاد مقابله با کرونا ضمن تشکر می‌خواهم که به موضوع استخرها ورود کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای