شناسه خبر : 11126

به گزارش چابک‌آنلاین، سود انباشته شرکت واسپاری ملت در پایان دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند سال 98 برابر با ۳۱۳,۹۰۷ میلیون ریال برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 179 درصد افزایش یافته است.

سود خالص این شرکت پس از کسر مالیات نیز در دوره مذکور برابر با ۳۵۲,۳۶۳ میلیون ریال اعلام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد افزایش یافته است.

با توجه به صورت های مالی منتشر شده، سود هر سهم این شرکت نیز معادل 440 ریال و سود عملیاتی آن چیزی حدود 406868 میلیون ریال تعیین شده است.

در حال حاضر 64.9 درصد از سهام شرکت واسپاری ملت در اختیار گروه مالی ملت قرار داد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای