شناسه خبر : 10380

به گزارش چابک‌آنلاین، تقویت جایگاه برند، تمرکز بر فروش محصولات بیمه ای خاص، شفافیت بورسی، توسعه کمیته های مدیریت ریسک، آموزش شبکه فروش، تحول آفرینی در دیجیتالیزه سازی خدمات بیمه و ... راهبردهایی بوده که شرکت بیمه معلم در سال 98 در دستور کار قرار داده و این اهداف را در سال پیش‌رو نیز تکمیل خواهد کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای