شناسه خبر : 10297

به گزارش چابک‌آنلاین، شرکت دانش بنیان مادر دارو (سهامی خاص) به منظور بهره برداری از بخش های توسعه‌ای خود به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مراجعه نموده تا تضامین مورد نیاز را تامین نماید.

ارکان اعتباری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز با بررسی صلاحیت فنی و  اهمیت فعالیت‌های این شرکت دانش بنیان، صدور ضمانت نامه ای اعتباری را برای شرکت مادر دارو در دستور کار قرار داد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای