"عباس اسلامی" معاون بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین، درگفت و گو با چابک آنلاین: در بحث حقوق بیمه گذاران در 10 سال گذشته اتفاقات خوبی درحال رخ دادن است همانند ارزیابان خسارت که مستقل از شرکت‌های بیمه‌ای هستند و این شکل گیری نهادهای مستقل از بیمه گر و بیمه گذار به ایجاد رفتارهای حرفه‌ای و حفظ حقوق ذینفعان کمک می کند.مشروح گفتگو با معاون بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 15751