" سید مجتبی عطری" معاون بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: هزینه‌های ناشی ازکرونا چه بستری و چه درمانی، هزینه‌های قابل توجهی را به شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل کرد بخصوص درهزینه های بیمارستانی و بخش خصوصی، درمان کرونا هزینه‌های واقعا بالایی را ایجاد کرد که شرکت‌های بیمه‌ای این بخش را تقبل و پرداخت کردند.مشروح گفتگوی تفصیلی با معاون بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 14532