شناسه خبر : 11158

اختصاصی چابک‌آنلاین

نویسنده: محمد ابراهیم تحسیری

اگر منظور از شکل‌گیری بیمه‌نامه‌های سایبری، تحت پوشش قراردادن ریسک‌های فعالیت‌های سایبری باشد، بصورت موردی در سال‌های اخیر انجام می‌شود.

البته در بخش سخت افزاری ، بیشتر مورد توجه و گسترش قرار گرفته اما در بخش‌های نامشهودی مانند نرم‌افزارها و فرایندهای عملیاتی و سیستمی خیلی کم به آن پرداخته شده است.

در خصوص قرار دادن فعالیت ها و عملیات بیمه ای بر بستر آی تی و فضای سایبری، آنچه تاکنون انجام شده بصورت جزیره ای و بر اساس نیاز های داخلی شرکت ها و فعالین صنعت بیمه بوده و به یکپارچه سازی آن در سطح صنعت و یا ملی توجه چندانی نشده است.

بیمه مرکزی پایگاه مناسبی در زمینه  سخت افزاری در اختیار دارد و سال ها اطلاعات کافی را از شرکت های بیمه تجمیع کرده است.

 دراین راستا به نظر می‌رسد،فعالیت های زیرساختی نظیراستاندارد سازی اطلاعات بیمه ای، پروتکل های ارتباط سیستمی، تامین داده های فرابخشی و ملی، استاندارد سازی پروتکل های امنیتی و سایر اقدامات زیربنایی که می‌تواند به یکپارچه سازی کل سیستم صنعت بیمه منجر شود و در کنار آنها تشکیل بخش داده کاوی قدرتمند برای بهبود فعالیتهای بیمه ای بایدمورد توجه بیشتری قرار گیرد. فضای سایبری مملو از خطر است.

مدیران مالی بین المللی بر این باورند، حملات سایبری اکنون جدی ترین تهدید جهانی است که تنها از طریق عملیات های پیشگیرانه می توان با آنها مبارزه کرد و یکی از این اقدامات، ایمن شدن شرکت ها و موسسات تجاری است.

به باور فعالان درعرصه بیمه سایبر، با در نظرگرفتن محصولات کارآمد می توان بخشی از مشکلات را حل کرد و زمینه بروز خسارت های فراوان را به حداقل رساند.

کارشناسان می گویند بیمه فضای سایبر از طریق افزایش سطح امنیت، موجب‌ می‌ شود که سرمایه‌ گذاری‌ بیشتری در زمینه فناوری اطلاعات صورت‌ گیرد که در این شرایط، موجب افزایش رفاه اجتماعی می ‌شود. 

هرچندکه صنعت بیمه سایبر نیز همانند هر صنعت دیگری، در راستای انجام ماموریتش، با مشکلات و موانع متعددی روبرو است.

این موانع بخشی به اطلاعات ناکافی مدیران شرکتهای تجاری بر می‌گردد؛ زیرا مفهوم بیمه سایبری حتی در جهان نیز تازه است و بخشی دیگر به موانع موجود بر سر راه توسعه بیمه سایبری بر می گردد.

به طور مثال با وجود نگرانی نسبت به ریسک سایبری، تنها 21 درصد از شرکت ها و موسسه های مالی هند تاکنون نسبت به خرید بیمه مسئولیت سایبری اقدام کرده اند.

ازطرف دیگر،یکی از موانع  گسترش بیمه سایبری، این است که فضای سایبر به دلایل متعدد،چالش های منحصر بفردی در برابر مدیران ریسک قرار می دهد.

در درجه اول، اینکه مشخصه استانداردی برای این ریسک وجود ندارد.

دراین راستا چالش اصلی ، شناسایی و به حداقل رساندن خطرات است.

به نظر می‌رسد برای اینکه بیمه سایبری در ایران بتواند گسترش یابد در ابتدا باید قوانین و مقررات کافی  در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد .

ازطرف دیگر، شرکتهای بیمه ای باید بر ریسک های موجود در فضای سایبری به خوبی اشراف یابند چرا که برای ارزیابی ریسک و نرخ گذاری بیمه نامه، اشراف کامل بر این حیطه ،از اهمیت بسزائی برخوردار است.

اما در نهایت ایجاد استانداردهای فضای سایبری در تعامل چند جانبه میان دستگاههای ذیربط بیش از هر چیزی باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت بیمه معلم

ارسال نظر

خدمات بیمه ای