شناسه خبر : 10739

یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه، راه‌اندازی و ارتقای فروش الکترونیکی و دیجیتالی بیمه نامه ها است.

در حال حاضر هرگونه اظهار نظر درباره این موضوع نمی‌تواند قطعی باشد حتی اگر آمارهای کنونی شرکت های بیمه ای نیز بررسی شود افزایش و یا کاهش فروش و حتی خسارت در رشته های بیمه ای نمی تواند به درستی روند آتی اثر شیوع این بیماری را بر صنعت بیمه مشخص کند. بنابراین می‌توان با توجه به استدلال‌ های منطقی و تحلیلی به تحلیل اثر میان و یا بلند مدت شیوع این بیماری برصنعت بیمه اظهار نظر کرد. البته بررسی این اثرات به توان و نحوه مقابله با شیوع این بیماری درکشور بازمی گردد.

شیوع بیماری کرونا دو اثر بر صنعت بیمه دارد: اثرمستقیم و غیرمستقیم.

اثر مستقیم به فروش و خسارت وارده به شرکت‌های بیمه در بیمه نامه های اشخاص باز می‌گردد. اثر غیر مستقیم که بسیار مهمتر بوده، اثری است که شیوع این بیماری بر اقتصاد کشور گذاشته و از آن طریق به طور غیرمستقیم درآمدها و هزینه‌های شرکت های بیمه ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اگر کشور بتواند در کوتاه مدت از شیوع این بیماری جلوگیری و آن را کنترل کند این اتفاق یک شوک زود گذر به اقتصاد کشور و صنعت بیمه وارد خواهد کرد. پس ازکنترل شیوع ویروس کرونا روند فروش و پرداخت خسارت ها در صنعت بیمه با کمی افت و خیز به حالت اول باز می گردد. اما اگر کنترل این بیماری در بلند مدت محقق شود روند فروش و پرداخت خسارت در صنعت بیمه دچار تغییرات ساختاری خواهد شد.

به طور مثال به دلیل قرار گرفتن کشور در قرنطینه دو ماهه گذشته، خسارات بیمه‌نامه های شخص ثالث اتومبیل به دلیل افت شدید سفرهای نوروزی و همچنین خسارات رشته بیمه نامه درمان به دلیل عدم مراجعه بیمه شدگان به مراکز درمانی به شدت کاهش یافته است. حال اگر دولت در کوتاه مدت بتواند شیوع بیماری را کنترل کند به صورت طبیعی، سفرها دوباره افزایش یافته و از سوی دیگر مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی نیز با شدت بیشتری دنبال خواهد شد. بنابراین دوباره شوک افزایش خسارت در رشته‌های بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل و درمان رخ خواهد داد. حال، می توان انتظارات را از اثرات شیوع این بیماری برصنعت بیمه بیان کرد.

به دلیل ناهمگن و متنوع بودن محصولات مختلف بیمه‌ای موارد ذیل را در خصوص اثرگذاری شیوع گسترده این بیماری و در صورت ناتوانی نسبی کشور در کنترل آن در میان و بلند مدت می توان نام برد:

بیمه آتش سوزی: افت قابل توجه بیمه آتش سوزی صنایع کوچک و اصناف و همچنین بیمه آتش سوزی منازل مسکونی به دلایلی از قبیل عدم مراجعه حضوری خریداران به شعب شرکتهای بیمه، ورشکستگی بخشی از صنایع کوچک و اصناف.

بیمه نامه های بدنه اتومبیل: با کاهش سفر و افت سفرهای داخلی خرید بیمه نامه های بدنه با کاهش نسبی روبرو خواهد بود.

بیمه نامه های اشخاص: درخصوص بیمه‌ نامه‌های اشخاص، بسته به نوع بیمه نامه و  اثر گذاری می تواند متفاوت باشد در بیمه نامه درمان و حوادث مسافرتی به دلیل افت شدید سفرهای خارجی احتمالاً با افت جدی فروش در این حوزه روبرو خواهیم شد.

در بیمه های زندگی انفرادی مانند عمر و سرمایه گذاری، به دلیل وحشت ناشی از شیوع کرونا احتمالا با افزایش فروش روبرو خواهیم بود. در بیمه های درمان در بلند مدت، با افزایش خسارت روبرو خواهیم بود.

به دلیل افت صادرات و واردات کشور بالاخص به کشورهای همسایه و کشور چین که در مجموع بیش از ۶۵ درصد مبادلات تجاری ایران را به خود اختصاص داده با افت و کاهش در بیمه نامه های باربری، کشتی و هواپیما روبرو خواهیم بود. همچنین در صادرات و واردات زمینی، افت فروش بیمه‌نامه‌های خودروهای سنگین امری طبیعی است.

به دلیل افت تولیدات صنعت کشور، بالاخص در صنعت ساختمان وافزایش نسبی نرخ بیکاری، صنعت بیمه احتمالا با کاهش فروش در بیمه‌های مسئولیت، مهندسی، عمرو درمان گروهی بالاخص برای صنایع کوچک و فعالیتهای ساختمانی روبرو خواهد شد. صنعت و کارکنان آن مانند دیگر صنایع تحت تاثیر بیماری بوده اند بنابراین انتظار می رود درمیان مدت این صنعت با کاهش بهره‌وری و بیکاری کارکنان، افت فعالیت های شبکه فروش رو به‌ رو شود.

اما بهترین نسخه برای جلوگیری ازتاثیر بیشتر ویروس کرونا برصنعت بیمه چیست؟

یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه، راه‌اندازی و ارتقای فروش الکترونیکی و دیجیتالی بیمه نامه ها است. همچنین درصورت تداوم شیوع ویروس کرونا و کاهش کنترل نسبی آن، نیاز های جامعه به سمت بیمه‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری محور بیشتر می‌شود. بنابراین شرکت‌های بیمه ای می‌توانند در حوزه بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری، بیمه نامه های اعتباری، بیمه نامه درمان انفرادی و بیمه نامه های کسب وکار اینترنتی حرکت کنند. اما با توجه به کاهش فروش بیمه نامه ها  در صنعت بیمه، آیا دولت امکان کمک به این صنعت را دارد؟

حمایت دولت از فعالیت صنایع و اصناف و توانمندسازی آنها می تواند در فروش انواع بیمه نامه ها تاثیر گذار باشد. همچنین دولت می‌تواند با راه اندازی انواع صندوق‌های حمایتی و سهیم کردن بیمه گران بر تحت پوشش قرار دادن ریسک‌های سرمایه‌گذاری اعتباری و راه اندازی کسب و کارها بالاخص کسب و کارهای دیجیتالی نقش صنعت بیمه و اقتصاد کشور را افزایش دهد. کارکرد این صندوق‌ها مانند صندوق حوادث طبیعی خواهد بود زیرا ریسک ورشکستگی انواع سرمایه گذاری و تسهیلات کسب و کارهای غیر سوداگرانه را تحت پوشش قرار می‌دهد. دولت امکان انتشار انواع بیمه نامه های عمر متصل به سرمایه گذاری را فراهم کند. دولت ساز و کارهای لازم برای انتشار اوراق قرضه ریسک را با هدف کاهش ریسک فعالیت اقتصادی کشور را فراهم کند.

بهترین کمکی که اکنون صنعت بیمه به آن نیازمند است چیست؟

حمایت دولت از صنایع، اصناف، کسب و کار های دیجیتالی و اقشار مختلف جامعه و هدایت آنها به سمت صنعت بیمه به عنوان یک صنعت حامی و پشتیبان است. در عین حال، کمک به استارتاپ ها و فروشندگان دیجیتالی برای راه‌اندازی فروش الکترونیکی بیمه نامه‌های خرد صنعت بیمه یک راه دیگر و مفید مطرح خواهد بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای