شناسه خبر : 8686

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت؛

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، با اشاره به شیوع دیابت در کشور، گفت: داروهای مرتبط با دیابت، تقریبا ردیف اول هزینه های بیمه ای را در بخش داروهای سرپایی تشکیل می دهد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، مهرداد الهامی، افزود: شیوع دیابت نسبت یه سایر بیماری ها در کشور قابل توجه است و فکر می کنم بیماران دیابتی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت حدود ۴ میلیون نفر تخمین زده می شود که اینها درمان های دارویی و غیردارویی می گیرند.

وی ادامه داد: داروهایی که مرتبط با دیابت است، تقریبا ردیف اول هزینه های سازمان را در بخش داروهای سرپایی تشکیل می دهد. البته خدمات دیگری که ناشی از اثرات و عوارض ثانویه دیابت مثل دیالیز، همودیالیز یا سایر خدمات بستری است که آنها هم حجم قابل توجهی از هزینه های سازمان را به خود اختصاص می دهند.

الهامی افزود: همچنین‌ آزمایش هایی که به صورت روتین برای این بیماران به صورت ادواری انجام می شود سهم قابل توجهی از بسته خدمات آزمایشگاهی سازمان بیمه سلامت را به خود اختصاص می دهند.

حبیب اله سمیع متخصص بیماری های داخلی و مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت کشور نیز ضمن حضور در دهکده دیابت، گفت: برای کنترل دیابت و بیماری های غیرواگیر در سطح کشور برنامه هایی وجود دارد و مدت زیادی است که در این حوزه کار می شود.

وی افزود: ما نیز تقریبا جمعیت ۵۵۰ هزار نفری خانواده صنعت نفت را تحت پوشش داریم و بیماران دیابتی آنها را شناسایی کرده ایم که بیماری بیش از ۶۰ درصد آنها در کنترل است. توصیه های لازم برای رژیم غذایی، فعالیت بدنی مستمر برای این افراد انجام‌ می شود و پیگیری های درمانی تحت عنوان یکی از بسته های خدمتی پزشکی خانواده به آنها ارائه می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای