شناسه خبر : 8374

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفت: پوشش بیمه اجباری از آبان در کشور اجرا می شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، حنان حاجی محمودی در همایش بیمه سلامت گلستان اظهارکرد: براساس آمارها حدود ۱۰ درصد افراد در کل کشور تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و طبق بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است این افراد را از طریق آزمون وسع تحت پوشش بیمه همگانی قرار دهد.

وی بیان کرد: این قانون از هفته بیمه سلامت در کشور اجرا می شود و افراد فاقد پوشش هر نوع بیمه ای، از خدمات این بیمه بهره مند خواهند شد.

حاجی محمودی افزود: افراد ظرف ۶ ماه فرصت دارند تا خوداظهاری کرده و بعد از این مدت بیمه شدن با دوره انتظار همراه خواهد بود.

وی بیان کرد: چهار طرح (طرح تبادل الکترونیک اسناد بستری، نسخه نویسی الکترونیک، استحقاق سنجی و نظام ارجاع الکترونیک، توسط بیمه سلامت در کشور اجرا می شود که گلستان در اکثر آن ها پیشتاز بوده و در طرح نسخه الکترونیک جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای