شناسه خبر : 7364

خوشبختانه پزشکان زنجانی از نسخه نویسی الکترونیکی در مطب‌ها استقبال خوبی داشته‌اند، بطوری که طبق آمارهای ارائه شده حدود ۸۰ پزشک و ۵۰ موسسه در این طرح همکاری می‌کنند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: پذیرش و رسیدگی الکترونیکی اسناد در بیمارستانها  به ویژه در بخش خصوصی نسخه نویسی  الکترونیکی در مطب ها و نسخه پیچی در داروخانه ها و ارائه خدمات در آزمایشگاهها و پرتو پزشکی ها در حال انجام است.

دکتر  خدیجه ابراهیم خانی افزود: بر این اساس، برای پزشکانی که از این طرح در مراکز خصوصی استفاده می کنند یک اولویت ویژه در  پرداختیهای به هنگام و حتی زودتر از موعد در نظر گرفته شده و این موضوع موجب شده مطالبات به داروخانه ها و مطب هایی که  با اجرای این طرح همکاری کرده اند، تا پایان  تیر پرداختی ها انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: با کارهای انجام گرفته مطالبات ماه تیر این مراکز نیز به زودی پرداخت خواهد شد و اما برای  مابقی  مطب ها هایی که از روش های قبلی استفاده می کنند، مطالبات  ماههای فروردین و اردیبهشت انها پرداخت شده  و برای داروخانه ها نیز تا خرداد این مهم انجام گرفته است.

این مسئول ادامه داد: پرداختی ها  به مراکز دولتی - دانشگاهی  نیز  برای ماههای فروردین بصورت ۱۰۰ درصد و اردیبهشت نیز ۷۰ درصد  آن پرداخت شده و برای  بخش خصوصی شامل  نیز  بیمارستان ها،   اعم از تامین اجتماعی، ارتش  بهمن تا پایان اردیبهشت  پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: با کارهای انجام شده در سال ۹۷، از بدهی چهار ماه  اداره کل بیمه سلامت استان  به مراکز خصوصی؛ نیمی از بدهی  ها پرداخت شد و فقط ۲ ماه از مطالبات باقیمانده و به زودی پرداخت خواهد شد.

ابراهیم خانی  یادآور شد: تا کنون  سه هزار و ۸۰۰ نفر  از مددجویان کمیته امداد این استان تحت پوشش بیمه سلامت استان هستند که بقیه بیمه شدگان در سال ۹۶، یکسری همپوشانی با تامین اجتماعی  نیروهای مسلح وجود داشت که با همکاری های انجام گرفته  مطابقت های لازم انجام خواهد گرفت تا در  نهایت  از یک پوشش بیمه ای برخوردار باشند.

وی یادآوری کرد: با توجه به  آمارهای ارائه شده  بیشترین همپوشانی بیمه ای این اداره کل به بیمه تامین اجتماعی باز می گردد  که  بالاترین آن  نیز در بین شهرستان های این استان به ابهر اختصاص دارد.

در زمان حاضر ۲۵ دفتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه همگانی سلامت در استان زنجان فعال بوده که از این تعداد ۹ دفتر در شهر زنجان و بقیه در دیگر شهرهای استان آماده ارائه خدمات رسانی است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای