شناسه خبر : 18210

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات پرداختی های سازمان بیمه سلامت در قالب نسخه نویسی الکترونیکی را تشریح کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، «حسین رنجبران»، معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران در نشست بررسی پیشرفت اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی دراستان‌ها که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، درباره آخرین وضعیت پرداختی‌های نسخه‌نویسی الکترونیکی گفت: اولین پرداخت در قالب نسخه الکترونیک در فروردین سال ۱۳۹۹ به میزان ۵ میلیارد تومان انجام شد و در حال حاضر آخرین پرداخت در شهریور ماه سال جاری مبلغ ۴۷۰ میلیارد تومان است که رشد به نسبت مناسبی مشاهده می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه در اجرای نسخ‌نویسی الکترونیک، موسسات غیر از دولتی دانشگاهی ورود قابل قبولی داشته و از مراکز دولتی دانشگاهی پیشرفت بیشتری داشتند، بطوری که از کل پرداختی به موسسات غیر از دولتی دانشگاهی در ۵ ماه اول سال، ۵۴/۳ مربوط به نسخ الکترونیکی می‌باشد. در مجموع پرداخت در قالب نسخه الکترونیکی نسبت به کل مبالغ تخصیص داده شده به بخش درمان در طول ۵ ماه ابتدای سال ۲۳/۳ درصد است

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان افزود: همچنین بابت هزینه درمان سطح ۲ و۳ سال ۱۴۰۰ تا کنون، مبلغ ۶۸۷۷ میلیارد تومان اختصاص داده شده که از این مبلغ ۱۶۰۲ میلیارد تومان برای نسخه الکترونیکی هزینه شده است.

رنجبران تاکید کرد: تسویه مطالبات موسسات در حوزه دولتی دانشگاهی تا پایان خرداد ماه انجام شده و علی الحساب تیرماه دانشگاه‌های منتخب به تعداد ۴۵ دانشگاه نیز صورت گرفته است؛ و درشرایط فعلی آماده هستیم در صورت ثبت و رسیدگی اسناد مرداد ماه موسسات، مطالبات این ماه را نیز پرداخت نماییم.

وی گفت: همچنین تسویه مطالبات در بخش غیر از دولتی دانشگاهی تا پایان مرداد ماه صورت گرفته و در حال حاضر هیچ موسسه غیر از دولتی دانشگاهی طرف قرارداد با بیمه سلامت نداریم که پرداخت مطالبات آن‌ها تا اول شهریور انجام نشده باشد، ضمن اینکه در بخش خسارت متفرقه بر اساس اسناد ثبت شده تا ۶ مهر ماه تخصیص مورد نیاز صادر شده است؛ از سوی دیگر در بحث نسخه‌نویسی و نسخه الکترونیکی پرداختی‌ها تا انتهای شهریور صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: در بخش پزشک خانواده شهری و روستایی و همچنین نظام ارجاع صندوق بیمه سلامت همگانی و سایر اقشار نیز ۸۰ درصد علی الحساب تا پایان شهریور پرداخت شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای