شناسه خبر : 16696

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، با بیان اینکه دارندگان دفترچه بیمه سلامت همگانی برای مراجعه به مراکز درمانی خصوصی باید ابتدا به «پزشک ارجاع و خانواده» خود مراجعه کنند گفت: درصورت عدم رعایت سیستم ارجاع، همه هزینه‌های درمانی، این گروه از بیمه شدگان خارج از تعهد خواهد بود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، مهدی رضایی افزود: بیمه شدگان بیمه سلامت می توانند برای اطلاع از نام پزشک خانواده خود، به پنل شهروندی بیمه سلامت به آدرس eservices.ihio.gov.ir/esc و یا ادارات بیمه سلامت شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

به گفته وی در این طرح، بیمه شده از پزشک عمومی خود خدمات درمانی را دریافت می کند و در صورت تجویز پزشک عمومی، با مراجعه به پزشک متخصص خدمات را دریافت می کند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: پیش از این بیمه شدگان بیمه سلامت فقط با مراجعه به مراکز درمانی دولتی خدمات دریافت می کردند که با رعایت سیستم ارجاع، اکنون می توانند از بخش خصوصی هم استفاده کنند.

رضایی گفت: بیمه شده ها می توانند فقط با پرداخت ۶ هزار تومان از ویزیت پزشک عمومی و ۱۰ هزار ۵۰۰ تومان از پزشک متخصص استفاده کنند.
وی همچنین افزود: خدمات اورژانسی استثنا بوده و بدون ارجاع تحت پوشش قرار دارد.

نظام ارجاع و پزشکی خانواده یک نظام مترقی برای خدمات سلامت محسوب می‌شود و در بسیاری از کشورها تجربه شده و در حال اجراست.

بر این اساس، همه افراد جامعه و بیمه شدگان تحت پوشش پزشکان خانواده قرار گرفته و خدمات مراقبت‌های عمومی مربوط به خدمات سطح اول سلامت و خدمات سرپایی را با مراجعه به پزشکان خانواده دریافت می‌کنند.

این پزشکان در کنار افراد هستند تا به ارتقای سلامتی خانواده‌ها کمک کرده و از بیمار شدن آنها پیشگیری کنند.

خدمات پزشکان خانواده در بیش از ۶۰ کشور در حال ارائه است.

در  ایران نیز از سال ۱۳۸۴ در جمعیت روستایی و عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت اجرا شده و در دو استان مازندران و فارس برای جمعیت شهری نیز اجرا شده است. در این دو استان نیز مشاهده می‌شود که شاخص‌های سلامت وضعیت بهتری دارد.

در سازمان بیمه سلامت نیز یکی از برنامه‌های راهبردی این است که نظام ارجاع و پزشکی خانواده و سطح بندی اجرا شود. در سطح بندی خدمات، افراد می‌توانند به پزشکان عمومی مراجعه کرده و برای دریافت خدمات تخصصی باید با ارجاع پزشک برای خدمات تخصصی مراجعه کنند. اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده می‌تواند منجر به مدیریت بهینه منابع شده و همچنین باعث ارتقای سلامت جامعه می‌شود. 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای