شناسه خبر : 14672

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ایران از اجرای طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی سلامت در چهار استان کشور به صورت آزمایشی و برای ۵۲۲ هزار بیمه شده این سازمان خبر داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، محمدرضا میرزایی درباره اجرای آزمایشی نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی سلامت در چهار استان بیان کرد: تئوری طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی سلامت از یک سال قبل در سازمان بیمه سلامت مطرح بود که با موافقت مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از چهار ماه قبل مقدمات آن فراهم شد. از آنجا که بیمه‌شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت حدود ۱۳ میلیون نفر هستند و به صورت رایگان تحت پوشش قرار گرفته‌اند، بر اساس قانون باید برای دریافت خدمات تخصصی سلامت از طریق نظام ارجاع اقدام کنند.

وی ادامه داد: شیوه نامه اجرایی و پیش نویس این طرح توسط کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان مجرب سازمان تدوین و به ادارات کل استان‌های پایلوت ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی در چهار استان کردستان، کرمان، یزد و چهارمحال و بختیاری به صورت آزمایشی با توجه به شرایط مناسب این استان‌ها از نظر تعداد پزشک و خدمات الکترونیک از حدود چهار هفته قبل در مجموع برای ۵۲۲ هزار نفر بیمه شده شروع شده است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح عمل به بند الف تبصره ١٧ قانون بودجه سال جاری است تا خدمات سلامت بر اساس سطح بندی و به درستی در اختیار بیمه شده قرار گیرد و از طرفی دسترسی بیمه شدگان به بخش خصوصی نیز فراهم شود. همچنین در صورتی که این اقدام به درستی صورت گیرد، در آینده شاهد کاهش هزینه‌های سطح ۲ و ۳ خدمات سلامت نیز خواهیم بود.

میرزایی اظهار کرد: در این طرح برای پزشکان به ازای دو شیفت کار هزار نفر و برای پزشکان تک شیفت ۵۰۰ نفر جمعیت در نظر گرفته شده که بیمه‌شدگان می‌توانند نسبت به انتخاب یا تغییر پزشک خود اقدام کنند.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: الکترونیکی شدن خدمات گام دوم طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی سلامت است. این اقدام پیش زمینه اجرای برنامه پزشکی خانواده توسط وزارت بهداشت است. در گام سوم باید ارجاع به واحدهای پاراکلینیک نیز به صورت الکترونیک انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به تغییر تبصره ۱۷  قانون برنامه سال آینده بیمه‌شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت می‌توانند از طریق نظام ارجاع از خدمات بخش خصوصی نیز استفاده کنند.

میرزایی بیان کرد: ارجاع به بخش‌های تخصصی سطح ۲ و ۳ خدمات سلامت، گام چهارم طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی سلامت است. این اقدام به هماهنگی بیشتر با معاونت فناوری اطلاعات و اتصال به سامانه‌های سطح یک وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر نیاز دارد تا بتوانیم همه اطلاعات را در سامانه ثبت کنیم. بطور قطع این اقدام باعث می‌شود که همه اطلاعات در پرونده الکترونیک سلامت نیز قرار گیرد که می‌توان امیدوار بود در آینده‌ همه اقدامات به صورت الکترونیک انجام شود.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: در صورت آماده شدن مدل اجرایی برنامه پزشکی خانواده از سوی وزارت بهداشت این آمادگی از سوی بیمه سلامت وجود دارد که در چهار استان پایلوت این برنامه را مبتنی بر نظام ارجاع اجرایی کند.

اجرای نظام ارجاع، پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و راهنماهای بالینی بخشی از تکالیف قانونی نظام سلامت محسوب می‌شود.

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز پیش از این گفته بود: در شرایط شیوع و همه‌گیری بیماری‌ها، نظام‌های بیمه سلامت نقش مهمی در ایجاد شرایط ارائه خدمات بهینه بر عهده دارند و اگر بسترهای الکترونیک در نظام‌ سلامت پی‌ریزی شده و ارجاع بیماران به نقطه رشد رسیده باشد تا حد زیادی بیماران از مسیر درست به سمت مراکز درمانی هدایت می‌شوند.

علی رضا اعرابی عضو کمیته بیمه سلامت نیز در همین رابطه اظهار کرد: نظام ارجاع و پزشکی خانواده یک نظام مترقی برای خدمات سلامت محسوب می‌شود و در بسیاری از کشورها تجربه شده و در حال اجراست. بر این اساس، همه افراد جامعه و بیمه شدگان تحت پوشش پزشکان خانواده قرار گرفته و خدمات مراقبت‌های عمومی مربوط به خدمات سطح اول سلامت و خدمات سرپایی را با مراجعه به پزشکان خانواده دریافت می‌کنند. این پزشکان در کنار افراد هستند تا به ارتقای سلامتی خانواده‌ها کمک کرده و از بیمار شدن آنها پیشگیری کنند. خدمات پزشکان خانواده در بیش از ۶۰ کشور در حال ارائه است. در کشور ما نیز از سال ۱۳۸۴ در جمعیت روستایی و عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت اجرا شده و در دو استان مازندران و فارس برای جمعیت شهری نیز اجرا شده است. در این دو استان نیز مشاهده می‌شود که شاخص‌های سلامت وضعیت بهتری دارد. در سازمان بیمه سلامت نیز یکی از برنامه‌های راهبردی این است که نظام ارجاع و پزشکی خانواده و سطح بندی اجرا شود. در سطح بندی خدمات، افراد می‌توانند به پزشکان عمومی مراجعه کرده و برای دریافت خدمات تخصصی باید با ارجاع پزشک برای خدمات تخصصی مراجعه کنند. اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده می‌تواند منجر به مدیریت بهینه منابع شده و همچنین باعث ارتقای سلامت جامعه می‌شود.​

ارسال نظر

خدمات بیمه ای