شناسه خبر : 9972

اختصاصی چابک‌آنلاین

نظام بانکی خصوصی تایلند برای اولین بار پس از تغییر در آیین نامه بانکی، وارد صحنه نظام مالی این کشور شد.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، پیش از این، ثروتمندان تایلندی اجازه انتقال پول و سرمایه گذاری در خارج از کشور را نداشتند با این حال این امر مانعی بر کار آن ها نبود.

بانک مرکزی تایلند در دسامبر 2018، اوضاع را تغییر داد و کنترل های چندین ساله را بر تایلندی هایی که با انتقال پول ازکشور درصدد تنوع بخشیدن به پرتفوی شخصی خود بودند، برداشت. 

بدین صورت که  به بانک های خصوصی خارجی اجازه فعالیت در این کشور را داد.

جیرالاوان تانگیتوت، مدیر ارشد اجرایی بانک تجاری سیام تایلندبیان کرد: اکنون ثروتمندان به راحتی می توانند دور هم جمع شوند و بدون شرمساری درباره ثروت خود صحبت کنندچرا که دیگرآن ها "رسما" ثروتمند خوانده می شوند.

درکشور تایلند نرخ اختلاف طبقاتی بسیار بالا است اما ثروتمندان بی شماری زندگی می کنند که ثروت برخی از آن ها بیش از 15 میلیارد دلار برآورد شده است.

میزان دارایی بخش خصوصی فقط بر ثروتمدتر شدن ثروتمندان این کشور تاثیر نگذاشته ، بلکه می توان شاهد رشد طبقه متوسط و تزریق دارایی جدیدی به مناطق دیگر این کشور هم بود.

طبق تحقیقات انجام شده، تایلند265 هزار نفر فردثروتمند و مرفه دارد که یک درصد بازار خرده فروشی را از آن خود کرده اند و "مرفه" در این کشور به کسی گفته می شودکه سالانه بیش از 200 هزار دلار درآمد داشته باشد.

بانک DBS سنگاپور که یک شرکت مدیریت ثروت را در سال 2019 در تایلند راه اندازی کرده، تخمین زده که حدود 122 هزار ثروتمند در این کشور وجود دارد که دارایی آن ها از مرز یک میلیون دلار نیز می گذرد.

به گفته یکی از مقامات بانک DBS، رشد تعداد ثروتمندان هفت درصد در سال بوده است بنابر این اگر به 10 سال گذشته نگاهی بیندازیم، تنها نیمی از این افراد چنین ثروتی داشته اند.

به نظر می رسد تقریبا یک چهارم بازار مرفه تایلند در شمال شرقی این کشور، یعنی در فقیرترین منطقه تایلند، متمرکز شده است. 

به گفته آژانس رتبه بندی فیچ، بانک های خصوصی بین المللی می توانند بدون داشتن شریک محلی به بازار تایلند دسترسی پیدا کنند، اما باز هم آن ها ملزم به گرفتن مجوز محلی هستند و دسترسی آن ها به این بازار ممکن است چالش برانگیز باشد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای