شناسه خبر : 8947

در چهارمین روز کاری هفته شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک تجارت با افزایش 4.34 درصد و کمترین رشد قیمت به نماد بانک ملت با افزایش 0.1 درصد اختصاص یافت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش 4.48 درصد شد و کمترین رشد قیمت به نماد بانک گردشگری با افزایش 0.44 درصد رسید.

 بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری به بانک ایران زمین با کاهش 1.32 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش متعلق به نماد بانک دی با کاهش 0.27 درصد بود.

 در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری در بورس و فرابورس نماد 2 بانک قرمز شد و 17 بانک و موسسه اعتبای سبزپوش شدند.

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای