شناسه خبر : 8885

در دومین روز کاری هفته شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک ملت با افزایش 4.81 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد متعلق به شاخص سهام بانک سینا با افزایش 0.34 بود.

بیشترین رشد قیمت سهام در فرابورس از آن نماد بانک سامان با افزایش 4.4 درصد شد و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.99 درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش قیمت سهام مشاهده شده در فرابورس، به نماد بانک ایران زمین با کاهش 1.94 درصد اختصاص یافت.

در روز جاری در میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد 18 بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و تنها یک بانک قرمزپوش شد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای