شناسه خبر : 8809

در سومین روز کاری هفته شاهد کاهش چشمگیر قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس بودیم.

به گزارش چابک آنلاین، بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با کاهش 4.19 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش متعلق به نماد بانک های تجارت و خاورمیانه با کاهش 0.66 درصد بود.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش 3.99 درصد و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.05 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش 2.18 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش متعلق به نماد بانک آینده با کاهش 0.47 درصد بود.

در روز جاری از میان 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد18 بانک و موسسه اعتباری به رنگ قرمز و 2 بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای