شناسه خبر : 8784

در دومین روز کاری هفته شاهد کاهش چشمگیر قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام در بورس به نماد بانک صادرات با افزایش 2.68 درصد و کمترین رشد قیمت به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 0.02 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش 2 درصد و کمترین رشد قیمت به نماد بانک سرمایه با افزایش 0.08 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام در بورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش 4.19 درصد و کمترین ریزش قیمت به نماد بانک پارسیان با کاهش 1.37 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام در فرابورس متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 3.17 درصد و کمترین ریزش متعلق به نماد بانک سامان با کاهش 2.53 درصد بود.

 در روز جاری از میان 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد 14 بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز و نماد 6 بانک و موسسه اعتباری به رنگ قرمز درآمد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای