شناسه خبر : 8776

یک کارشناس اقتصادی، افزایش نرخ پایه پولی را سبب ایجاد تورم دانست و گفت: وقتی صحبت از افزایش نرخ پایه پولی می‌شود، باید عوامل و مبنای ایجاد تورم را با هم بررسی کرد.

چابک آنلاین، حیدر مستخدمین حسینی درگفتگو با چابک آنلاین، با اشاره به این که " افزایش نقدینگی در اقتصادکشور خود به تنهایی مسئله ساز نیست بلکه سوگیری نسبت به آن باید موجب  توجه ذهنی مسئولین اقتصادی شود"  گفت: سیاست هایی که دولت برای کمبود منابع خود مثل کسری بودجه، در پیش می گیرد، یکی از عوامل افزایش تورم است در حالیکه متناسب با بالا رفتن نرخ تورم، نرخ تولید افزایش پیدا نکرده است.

وی افزود: سیاست هایی که بانک مرکزی برای منبسط شدن اقتصاد در حوزه پولی در پیش می گیرد هم یکی از آن مواردی است که می تواند منجر به افزایش تورم شود. اصلاح سود و نظام بانکی، تشکیل بازار متشکل ارزی و بازار عملیات باز، برنامه هایی بود که بانک مرکزی برای کنترل نرخ پایه پولی داشت اما آن ها را اجرا نکرد.

مستخدمین حسینی گفت: در موقعیت کنونی که درآمد نفتی کاهش پیدا کرده، دولت به دنبال تامین منابع خود از راه های دیگراست که نیاز به افزایش نقدینگی دارد. اگر نقدینگی حاصل در مجرای تولید قرار بگیرد که تضمین کننده ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی شود، می توان تورم را کنترل کرد. امادولت در این زمینه موفق نبوده و سیاست های بانک مرکزی نتوانسته است جلوی افزایش نرخ پایه پولی را بگیرد.

مستخدمین حسینی مهم ترین اشکال دولت در افزایش نقدینگی راعدم توجه به تولیدات و فعالیت های زیرساختی کشور دانست و اضافه کرد: منابعی که در اختیار دولت است به جای این که  در پروژه های عمرانی قرار بگیرد که  سبب ایجاد اشتغال و تقویت زیرساخت ها شود، صرف فعالیت های دیگر می شود. میانگین افزایش نقدینگی در سال های گذشته تناسبی با رشد تولید که همان تامین نیازهای داخلی و استفاده مازاد آن در صادرات است، نداشته است.

وی معتقد است که افزایش تورم را نباید تنها گردن تحریم ها انداخت. این به این معنی نیست که تحریم ها تاثیری بر آن نداشته بلکه عامل اصلی آن، عدم وجود برنامه ریزی صحیح داخلی برای چنین شرایطی است.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای