شناسه خبر : 8771

در اولین روز کاری معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، در اولین روز کاری معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس بودیم.

بیشترین ریزش قیمت سهام در فرابورس به نماد بانک آینده با کاهش 1.73 درصد و کمترین ریزش قیمت سهام به نماد بانک دی با کاهش 0.76 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش 2.98 درصد و کمترین رشد به نماد بانک پارسیان با 0.6 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سرمایه با 2.95 درصد و کمترین رشد قیمت به موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.94 درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بازار بورس و فرابورس 3 بانک قرمزپوش و 15 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای