شناسه خبر : 8756

یک کارشناس امور بانکی عقیده دارد که اگر هیئت مدیره وظایف خود را به درستی و به شکل حرفه‌ای انجام دهد، با حکمرانی شرکتی مخالفتی نخواهد داشت.

چابک آنلاین، مهرداد سپه وند، درگفتگو با چابک آنلاین بیان کرد : حکمرانی شرکتی ابزار هیئت مدیره بوده و سبب تقویت آن می شود و در راهبری و نظارت اهداف به آن کمک می کند.

مدیرگروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با اشاره بر نگرانی بعضی از مدیران عامل از محدود شدن اختیارات خود با اجرای حکمرانی شرکتی، افزود:  حکمرانی شرکتی برای بانک های دولتی زمینه ای برای دریافت اختیارات لازم و قطع کردن دخالت های غیر کارشناسی و گاه به گاه دولت در بانک ها است.

وی، یکی از مهم ترین اصول شرکت داری را وجود پاسخگویی، استقلال و شفافیت دانست و گفت: محور اصلی این استقلال، عدم تاثیرپذیری از عومل بیرونی است.

سپه وند افزود: اگر در کشور بخواهیم به یک ساختار درست مدیریتی برسیم، باید به تجاربی که در زمینه حکمرانی شرکتی به وجود آمده توجه کنیم.

وی تصریح کرد: از سال 94 تا کنون قوانین و مقرراتی درجهت تعدیل مشکلات شرکت داری و تقویت کننده حکمرانی شرکتی تصویب شده اما حکمرانی شرکتی فقط محدود به قوانین و مقررات نیست و نیازمند زیرساخت های وسیع تری است.

سپه وند اضافه کرد: بانک مرکزی دراین حوزه اقداماتی انجام داد اما این اقدامات پیگیری نشد هر چندکه  اشکالاتی هم داشت.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای