شناسه خبر : 8305

سیستم بانکداری فرانسه در سال ۱۹۸۴ دستخوش تغییراتی اساسی و بنیادی شد که این تغییرات باعث حذف مرزها بین بانک های بازرگانی که فعالیت بین المللی می کنند و بانک هایی که به اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات می دهند و همچنین موسسه های مالی اعتباری شد به طوریکه همه تحت مدیریت یک سیستم واحد قرار گرفتند.

چابک آنلاین، بزرگترین بانک های بازرگانی داخلی مثل:  کردی اگری کل Crédit Agricole، ب پت سه ئه  BPCE، سو سیه ته ژ نه قال Société Générale، ب ان په پاقیباس  BNP Paribas، ناتیکسیس Natixis، خدی موچوئل Crédit Mutuel - CIC group، اش از بی سی فقانس HSBC France، دارای رتبه ی جهانی هستند.

این بانک های بازرگانی تمام خدمات مالی سنتی را نظیر وام ها و تسهیلات کوتاه و بلند مدت وهمچنین اضافه برداشت های حفاظت شده و غیر حفاظت شده را به مشتریان خود ارائه می دهند.

بانک های بازرگانی همچنین در عرضه عمومی سهام و بدهی شرکتها نظیر ادغام، جمع آوری و تصرف کمک می کنند.

این بانک ها همچنین خدماتی نظیر محافظت کردن از نرخ سود سهام و نوسانات ارزی را نیز برعهده دارند.

کشور فرانسه 132 بانک خارجی نیز دارد

بانک ( دو فرانسه ) یکی از اعضای سیستم بانک مرکزی اروپا است ومدیرعاملش درهیئت اجرایی آن قرار دارد. 

این بانک در ژانویه سال 2002 اسکناس ها و سکه های یورو را معرفی کرد. 

بانک دو فرانسه در سیستم مقررات و نظارت سیستم بانکداری و امور مالی  فرانسه شرکت می کند.

 مدیرعامل این بانک همچنین رییس مرجع کنترلی احتمالی که گواهینامه های بانکداری را اعطا می کند نیز هست. این مدرک پایبندی به مقررات بانکداری و نظارت بر بیمه شرکت ها را تضمین می کند.

درسال 2013 فرانسه قانونی مبنی بر اصلاح اصول بانکداری را تصویب کرد که این تغییر مبتنی بر جدا کردن خدمات مشتریان از فعالیت های تجاری اختصاصی بود که باعث کاهش تحمل ریسک بر سپرده گذاران شد.

مرجع کنترل احتمالی به سازمان نظارت و تصمیم گیری احتمالی تغییر نام داد و این تغییر منجر به آمادگی و پیاده سازی حد و مرزهایی برای بانک ها شد تا از ایجاد بحران ها جلوگیری کند.

دولت فرانسه بخش بزرگی از سهام خود را به بانک ها و شرکت های اصلی بیمه فروخته است. 

اگرچه مالکیت خود را بر صندوق سپرده گذاری و محموله و حداقل سهام در بسیاری از موسسه های مالی حفظ کرده است. 

سیستم خدمات پستی که موجودیت مستقل دارد، 10 درصد از مارکت های مالی فرانسه را پوشش می دهد.

 سیستم خدمات پستی، بانک انحصاری خود را که وضعیت یک بانک عادی را در سال 2006 به دست آورد تاسیس کرد.

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای