شناسه خبر : 8236

ایتالیا نظام بانکی و اعتباری گسترده‌ای دارد که طرف حساب بسیاری از بانک های آمریکایی هستند.

چابک آنلاین، بانک های ایتالیا تحت نظارت ویژه دولت و بانک مرکزی ایتالیا قرار دارند.

درسال 2014 بانک مرکزی ایتالیا اولین وظیفه نظارت بر بانک های "مهم و موثر" ایتالیا را بر عهده گرفت زیرا بانک های ملی نیازمند نظارت کمتری بودند.

تا سال 2018، حدود  12 بانک به عنوان بانک "مهم و موثر" شناخته شدند که تحت نظارت رسمی بانک مرکزی ایتالیا هستند.

ساختارهای مالی مهم آمریکایی به دنبال بخش های اصلی و قابل دسترس ایتالیا هستند که در آن سرمایه گذاری کنند. تا مارس 2017 حدود 580 بانک در ایتالیا ثبت شده که این رقم 63 واحد کمتر از آن رقمی است که در دسامبر 2017 ثبت شد. 

در میان این بانک ها 85 شعبه به بانک های خارجی اختصاص داده شده است.

در حال حاضر بزرگ ترین بانک ها از لحاظ دارایی در این کشور، بانک های "اینتسا سن پائولو و گروه یونی کردیت" هستند. 

حساب های مرکب این دو بانک، که شامل بیش از نیمی از دارایی کلی بانک ها در ایتالیا می‌‌شود، منابع اصلی اطلاعات اعتباری کشور هستند.

 شعب بانک های آمریکایی نیز به بخش عمده ای از سرمایه گذاری  این کشور کمک می کنند.

بانکداری ایتالیا از اواسط دهه نود میلادی دستخوش تغییرات چشمگیری شده که این تغییرات شامل کاهش تقریبی 1000 بانک از ادغام، تصاحب یا انتقال دارایی می شود. 

دولت ایتالیا در حال پیمودن قدم هایی است که سبب تشویق و ارتقای پروسه ادغام بانک ها می شود تا بتواند رقابت را درعرصه بین المللی بانکداری این کشور بالا ببرد. 

برای مثال، تغییر ساختاری سال 2015 نیازمند 10 تا از بزرگ ترین بانک های مشارکتی ایتالیا بود که تبدیل به شرکت های سهامی مشترک شوند تا در 18 ماه بتواند این بانک ها را تبدیل به هدفی جذاب تر برای خریداران در بازارهای بین المللی کند. 

تمام بانک ها به جز دو بانک" پوپولاردی سوندریو و بانک پوپولاردی میلانو " به این نوع شرکت ها تبدیل شدند.

همچنین در سال 2016 دولت نیازمند 355 واحد مشارکتی کوچک برای ادغام دریک شبکه متمرکز با حداقل هزار میلیارد یورو دارایی در 18 ماه بود.

این تغییرساختار، سبب ایجاد 3 گروه بانکی شد که تحت نظارت بانک مرکزی ایتالیا بر دیگر واحدهای بانکی مدیریت می‌کنند.

تکمیل این پروژه باعث شد تعداد بانک ها در ایتالیا به طور قابل توجهی کاهش یابد.

بانک های ایتالیایی که در مبادلات خارجی شرکت می کنند معمولا یک طرف معامله آمریکایی دارند.

بانک مرکزی ایتالیا دنبال کننده مقررات و قوانین مالی و اعتباری اروپا است و رییس آن با توجه به دارا بودن استانداردهای بانک مرکزی اروپا، 6 سال است که در این جایگاه حضور دارد.

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای