شناسه خبر : 18146

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصادنوین با کاهش ۱.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به بانک سینا با کاهش ۰.۲۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۲.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۰.۳۷ درصد تعلق یافت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۱.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک تجارت با افزایش ۰.۶۱ درصد رسید.

حجم خریدوفروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

بانک قرض الحسنه رسالت روز جاری را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای