شناسه خبر : 18115

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۱.۰۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۸۴ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۱.۳۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سامان با کاهش ۰.۲۱ درصد تعلق یافت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک ملت با افزایش ۲.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۰.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

حجم خریدوفروش بانک های پاسارگاد و قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای