شناسه خبر : 17567

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی ،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۴.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به پست بانک ایران بود که ۰.۱۹ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۲.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۴۶ درصد ریخت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۱.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۶۴ درصد رسید
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۱.۰۳ درصد رسید.
حجم خرید و فروش بانک های قرض الحسنه رسالت، پاسارگاد، نوین و خاورمیانه در روز جاری برابر بود
در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۸ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای