شناسه خبر : 17543

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی ،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۴.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۳.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک دی بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۱.۱۱ درصد اختصاص یافت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۱.۵۸ درصد اختصاص یافت.
حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای