شناسه خبر : 17327

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی ،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۳.۱۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۴۶ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۰.۰۵ درصد اختصاص یافت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۴.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۳۱ درصد رسید.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۳.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک دی با افزایش ۱.۱۶ درصد رسید.
در روز جاری از میان ۱۳ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۰ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای