شناسه خبر : 17241

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی ،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۱.۲۷درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پارسیان بود که ۰.۳۵ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۱.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۰.۶۱ درصد ریخت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۲.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۱.۷۴ درصد رسید.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک آینده با افزایش ۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۲.۱۶ درصد رسید.
حجم خریدو فروش بانک های تجارت و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای