شناسه خبر : 17218

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی ، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۴۷ درصد اختصاص یافت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۱.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۴.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سینا با افزایش ۰.۸۵ درصد رسید.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک آینده با افزایش ۳.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.
حجم خریدو فروش بانک های قرض الحسنه رسالت، کارآفرین و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۰ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای